ΠΑΛΟΡ  Ι.Κ.Ε.

          Εισαγωγές – Χονδρική Πώληση – Αντιπροσωπείες

Η εταιρεία ΠΑΛΟΡ Ι.Κ.Ε. δραστηριοποιείται στην αντιπροσώπευση ξένων εταιρειών κατασκευής υλικών και εξοπλισμού, στην εισαγωγή και χονδρική πώληση βιομηχανικών, χημικών, μηχανολογικών και πυροσβεστικών προϊόντων καθώς και μέσων ασφαλείας. Ο εξοπλισμός και τα υλικά τα οποία η εταιρεία πουλάει προέρχονται από κατασκευαστικούς οίκους του εξωτερικού με μεγάλη τεχνογνωσία, έχουν εξαιρετική ποιότητα και διαθέτουν διάφορες εγκρίσεις και πιστοποιητικά συμμόρφωσης με διεθνείς προδιαγραφές.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ:

 • Πυροσβεστικά υλικά & μέσα
  Πυροσβεστικός αφρός, σκόνη πυρόσβεσης, Έλεγχοι πυροσβεστικών αφρών
 • Πυροσβεστικός εξοπλισμός
  Σωλήνες πυρόσβεσης, κανόνια, αυλοί και ακροφύσια πυρόσβεσης, υλικά σύνδεσης storz – βάννες, εξοπλισμός αφροποίησης και αφροανάμειξης, sprinklers, trailers πυρόσβεσης, πυρασφάλεια
 • Είδη ασφάλειας εργαζομένων
  Είδη προστασίας αναπνοής, αναπνευστικές συσκευές, στολές χημικής προστασίας, γαλότσες- μπότες διηλεκτρικής αντοχής/χημικής προστασίας, κουβέρτες διαφυγής, στολές εισόδου σε πυρκαγιά κ.α.
 • Αντιπαγοποιητικά Υλικά
  Αντιπαγοποιητικά υγρά και αποπαγοποιητικοί στερεοί κόκκοι για αποχιονισμό αεροδρομίων
 • Βιομηχανικά υλικά και εξοπλισμός
  Βιομηχανικά υλικά και εξοπλισμός – Αλυσίδες και εξαρτήματα αναβατορίων και συστημάτων μεταφοράς

Διεύθυνση – Γραφεία:

Λέλας Καραγιάννη 25, GR 11252 – Αθήνα,
Tηλ. 210 323 4989,
E-mail: paloren@otenet.gr